“تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی ضرورتی که بیش از پیش احساس می شود”

 یکی از اقداماتی که در بسیاری از کشور ها از جمله ایران انجام شده تشکیل سازمان های نظام حرفه ای است.از جمله این سازمان ها در ایران می توان به سازمان های نظام پرستاری، مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی، روانشناختی و مشاوره و… اشاره کرد. یکی از سازمان هایی که ضرورت تشکیل آن بیش از پیش احساس می شود سازمان نظام مددکاری جمهوری اسلامی ایران است.

این سازمان که بصورت غیر دولتی است می تواند چند هدف را دنبال کند که از جمله مهمترین آنها می توان به: تلاش برای ارتقاء سطح دانش و کارآمدی حرفه مددکاری اجتماعی،حمایت از حقوق جامعه هدف ( فرد، گروه، جامعه) و مراجعان به مددکاران اجتماعی،حمایت از شأن، جایگاه و منزلت حرفه مددکاری اجتماعی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای مددکاران اجتماعی اشاره داشت.

سازمان نظام مددکاری اجتماعی می تواند وظایف و اختیاراتی داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از: تعیین صلاحیت حرفه ای کلیه مددکاران اجتماعی جهت فعالیت در عرصه های خدمات اجتماعی کشور، اختصاص شماره نظام به کلیه شاغلین در حرفه مددکاری اجتماعی، برگزاری دوره های بازآموزی و آموزشی برای مددکاران اجتماعی،نظارت بر کیفیت حرفه ای و تخصصی شاغلان در عرصه های مددکاری اجتماعی،دفاع از حقوق صنفی و حرفه ای اعضا( در مراجع ذیربط در حد مقدورات نظام مددکاری اجتماعی)،پیشنهاد تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های خدمات مددکاری اجتماعی به مراجع ذیربط.

همکاری با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی مجری دوره های مددکاری اجتماعی در تدوین برنامه های منطبق با نیازهای جامعه و برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر در اشکال و سطوح مختلف جهت ارتقاء مهارت های حرفه ای مددکاران اجتماعی.

همکاری با نهادها و مراجع ذیربط در ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی بر اساس منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی.

تعیین ضوابط صنفی مربوط به استاندارد کردن عناوین، سربرگها، تابلوها و مهر شاغلین به مددکاری اجتماعی،انتشار نشریات علمی، حرفه ای و صنفی حاوی آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مددکاری اجتماعی،برگزاری همایش های تخصصی در سطوح مختلف در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارتهای حرفه ای مددکاران اجتماعی، همکاری با نهادها و سازمانهای ذیربط در تعیین معیارها و استانداردهای خدمات مددکاری اجتماعی،کمک به ایجاد و گسترش زمینه های پژوهشی به ویژه پژوهش های کاربردی در حوزه آسیب های اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی،توانبخشی و.. .، تلاش در زمینه تبادل علمی، تحقیقاتی، صنفی و حرفه ای با نهادها و مجامع علمی و حرفه ای داخلی و بین المللی به منظور ارتقاء کیفی خدمات مددکاری اجتماعی،همکاری و مشارکت با نهادها و سازمان های ذیربط در تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت مربوط به حوزه رفاه و خدمات اجتماعی در راستای سیاستگزاری های رفاهی و اجتماعی کشور و… .

در حال حاضر بیش از ۵۴ سال است که مددکاری اجتماعی بصورت علمی در مقاطع مختلف دردانشگاه ها ی مختلف کشور از جمله دانشگاه های دولتی، آزاد، علمی- کاربردی، پیام نور دانشجو می پذیرد انتظار می رود که در تشکیل این سازمان تعجیل بیشتری صورت گیرد. در صورت تشکیل، این سازمان به کشور و دولت در زمینه نظارت برعملکرد مددکاران اجتماعی و دفاع از حقوق مراجعین به واحد ها و سازمان های مرتبط و…  کمک خواهد کرد و هیچ بار مالی را بر دوش دولت نخواهد گذاشت. همچنین هر کسی با تحصیلات غیر مرتبط یا بدون تحصیلات در این جایگاه فعالیت نخواهد کرد و حتی اگر تحصیلات مرتبط داشته باشد و لی به هر دلیلی صلاحیت حرفه ای و تخصصی نداشته باشد نیز نمی تواند فعالیت کند. با تشکیل سازمان های نظام دیگر این کار در کشور تحقق پیدا کرده است و لذا هیچ غیر روانشناس یا مشاوری ادعا نخواهد کرد و شماره نظام روانشناسی و مشاوره دریافت نمی کند یا حتی و در صورت اقدام با او برخورد خواهد شد. (همین طور در زمینه پزشکی و سایر نظام های قانونی حرفه ای کشور)

گشترس مسایل مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی و گسترش مراکز ارائه کننده خدمات مددکاری اجتماعی در بخش های دولتی و بویژه بخش های غیر دولتی و خیریه ها و کمپ های ترک اعتیاد، مراکز نگهداری کودکان، سالمندان و.. . ایجاب می کند برای ساماندهی و مدیریت و هماهنگی در این زمینه سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. انتظار ما این است که نتمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون اجتماعی مجلس مذکور با این اقدام ارزنده و ارزشمند در جهت تثبیت جایگاه متخصصین امور اجتماعی بویژه مددکاران اجتماعی یادگار ماندگاری را در کنار سایر اقدامات انجام شده در کارنامه کاری خود به ثبت برسانند.(انشاءا…  )

سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
۱۹/۷/۱۳۹۰ ه.ش
E-mail:hmch47@Yahoo.com