در شب یلدا،مددکاران اجتماعی با هم شادبودن را تجربه کردند.

IMG_2320مناسبت ها فرصت مناسبی برای ایجاد تعامل بیشتر و تقویت صله رحم وایجاد نشاط و شادابی در میان مردم هستند.نیاکان ما به خوبی این موضوع را دریافته بودند و از هر فرصتی برای با هم بودن و به عبارت بهتر برای با هم شاد بودن استفاده می کردند.همچنین مناسبت ها فرصتی برای رفع کدورت ها وکینه ها از سینه ها بود.انجمن مددکاران اجتماعی ایران  به بهانه شب یلدا فرصتی را فراهم کرد تا زوجین مددکار اجتماعی در کنار سایرمیهمانان ارجمند گفتگوی صمیمانه ای داشته باشندکه از دو ماه قبل برنامه ریزی انجام شد.

کارت های دعوت ارسال شد و با همکاری مسئولین مرتبط شرکت نفت و پیگیرهای مستمر آقای سابقی و دیگر مددکاران اجتماعی شاغل در آن شرکت ازجمله آقایان اسدی آرا،مجید هوشمند و دکتر فرخی سالن باشگاه شماره یک شرکت نفت(که مددکاران اجتماعی خاطرات زیادی ازاین مکان داشتند) به عنوان محل برگزاری نشست انتخاب شد.

مددکاران پیشکسوت و جوان به همراه همسر و فرزندان خودآمدند و دیدار تازه کردند.برخی از افراد سالیان متمادی بود که همدیگر را ندیده بودند خاطرات ازدواج خود رادر نشستی صمیمی مطرح کردند.شعر خواندند.درد دل کردند.خاطره گفتند.

ازبزرگان مددکاری اجتماعی یادکردند و …پذیرایی شدند، با اعضا خانواده های یکدیگر آشنا شدند و با خاطره ای خوش رفتند.برخی نیز  از استان های همجوار آمدند.در برگزاری این نشست دوستان زیادی همکاری کردند که از همه آنان سپاسگزاری می کنم.ازجمله آقایان قربانی، علمایی،هاشمی نژاد و خانم ها زارع و شعبانی و همکاران عزیزمان در شرکت نفت که به حکم ادب جلوی آنها سر تعظیم فرود می آورم.برخی از دوستان مددکار اجتماعی هم نیامدند که ما جایشان  را سبز کردیم.برای آنان هم دعا کردیم تا هر کجا هستند انشاءا… به سلامت باشند.
سیدحسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

جهت مشاهده عکس های این نشست اینجا را کلیک کنید.