تبریک هفته نیروی انتظامی به دست اندرکاران به ویژه مددکاران اجتماعی حوزه ناجا

 

هفته گرامی داشت نیروی انتظامی در نیمه اول ماه مهر هر سال قرار دارد. در سالهای اخیر تعداد زیادی از مددکاران اجتماعی در واحدهای مختلف به ویژه در ذیل اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا و در مراکز مشاوره کلانتری ها به خدمت مشغول شده اند. این روز بهانه ای است تا از یاد این عزیزان را گرامی بداریم و به همه کسانی که خالصانه در امر تأمین امنیت تلاش می کنند و برای افزایش کیفیت زندگی ایرانیان در نقاط مختلف کشور زحمت می کشند تبریک بگوییم.

سید حسن موسوی چلک در نامه ای به فرماندهان، معاونین مرتبط و مدیرکل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا از زحمات این عزیزان در این عرصه قدردانی کردند و منزلت حضور کارشناسان مددکاری اجتماعی در این عرصه را یادآوری نمود. در بخشی از این نامه آمده است:

“بدون شک ایجاد امنیت اجتماعی پایدار به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر در هر جامعه ای مستلزم بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی، بسترسازی برای مشارکت مردم و تقویت روحیه اجتماع محور، محله محور و خانواده محور است. در این میان، قابل انکار نیست که تلاش نیروی انتظامی در سالهای اخیر با استفاده از ظرفیت های اجتماعی و تقویت رویکرد های اجتماعی در ایجاد و گسترش این امنیت تاثیر چشمگیری داشته است.

نامگذاری ایام به مناسبت های خاص فرصت مناسبی برای سپاسگزاری از دست اندرکاران مرتبط با آن حوزه است. روز و هفته نیروی انتظامی یکی از این روزهاست و لذا بدین وسیله، مراتب سپاس این انجمن را از جنابعالی و کلیه همکاران آن دستگاه از جمله مددکاران اجتماعی شاغل در آن نهاد برای جهدی که در این راه داشته اید اعلام می داریم.”

با امید به موفقیت روزافزون همه زحمتکشان نیروی انتظامی به ویژه مددکاران اجتماعی شاغل در ناجا

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران