راه اندازی مراکز ترک اعتیاد ویژه زنان معتاد دارای فرزند

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: مراکز ویژه ترک اعتیاد در حال راه اندازی است تا در آنها ، زنان بتوانند کنار فرزندانشان ، اعتیاد خود را ترک کنند.

مجید رضازاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پیش از این در مراکز ترک اعتیاد بزرگسالان ، زنان نمی توانستند فرزندان خود را در این مراکز ، نگهداری کنند و ما اجازه نگهداری فرزند را به زنان معتاد در مراکز ترک اعتیاد نمی دادیم چون تاثیر منفی روی فرزندان داشت.
وی خاطرنشان کرد: اکنون شرایطی را در مراکز ویژه فراهم کردیم که بدون تاثیرات منفی ، فرزندان بتوانند در کنار مادر یا در ساختمان نزدیک مرکز ترک اعتیاد نگهداری شوند و مادران بتوانند به کودکان خود سر بزنند.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: راه اندازی این مراکز در برنامه های نیمه اول امسال قرار گرفته و این مراکز از سوی موسسات غیردولتی با مجوز بهزیستی راه اندازی خواهند شد .
رضازاده تصریح کرد: این مراکز ویژه به تعداد خیلی کم و به صورت محدود در برخی شهرها راه اندازی می شود چراکه به شرایط ویژه ای نیاز داشته و پرهزینه هستند و باید به کودکان رسیدگی های ویژه ای شود.