عبور از گذرگاه بحران در پناه اورژانس اجتماعی/ حفظ آبروی انسان‌ها از تعهدات ۱۲۳ است

اورژانس اجتماعی
اورژانس اجتماعی

گاهی انسان‌ها در انتخاب مسیر زندگی در معرض بحران قرار گرفته و دچار ناتوانی در تصمیم می‌شوند در چنین شرایطی برای عبور از گذرگاه بحران در پناه اورژانس اجتماعی قرار می‌گیرند تا مرحله‌ای سخت از زندگی خویش را با همراهی مشاوران این مرکز پشت سر بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، اورژانس اجتماعی از جمله بخش‌های یاری‌گر و حمایت‌کننده است که برای حفظ حرمت خانواده‌ها و آبروی مددجویان با سایر بخش‌های خدماتی مانند آتش‌نشانی و اورژانس تفاوت‌هایی دارد.

اما متاسفانه چون یکی از اساسی‌ترین شرط‌های تشکیل چنین بخشی حفظ حرمت افراد و ناشناس ماندن آنها است همیشه زیر سوال می‌رود چرا که نحوه نمایش فعالیت‌هایش با سایر بخش‌ها متفاوت است.

نیروهای با تجربه و کار آمد اما جوانی دارد اما متاسفانه بعضی‌ها جوانی را به پای خامی و بی تجربگی گذاشته و از نحوه عمل اورژانس اجتماعی انتظاری مشابه ۱۲۵ و ۱۱۵ دارند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: نیروهای اورژانس اجتماعی نیروهایی تمام تخصصی بوده که در رشته‌های روانشناسی بالینی، مددکاری، مشاوره و علوم تربیتی تخصص دارند.

طاهره بختیاری عنوان می‌کند: نیروهای فعال در بخش اورژانس اجتماعی افراد باتجربه‌ای هستند که مرتبا برایشان دوره‌های آموزشی گذاشته شده و آموزش‌ها و دانش‌شان به روز می‌شود.

وی ابراز می کند: این افراد با تجربه و سابقه کاری خوبی دارند چرا که تاکنون تمام موارد ارجاع شده به اورژانس اجتماعی به نتیجه رسیده است.

دوره‌های بازآموزی برای کارشناسان اورژآنس اجتماعی

بختیاری می‌گوید: سوای از تجربه خوبی که کارشناسان اورژآنس اجتماعی دارند بهزیستی کشور هم مرتبا برای آنها دوره های باز آموزی می‌گذارد.

وی می‌افزاید: امکان ندارد نیرویی بدون تخصص وارد این کار شود چرا که در این کار با افراد و مددجویانی سروکار داری که همه دچار بحران روحی یا آسیب اجتماعی هستند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به نجات فردی که قصد خودکشی داشته و فقط سر انگشتان او از روی پشت بام دیده می‌شده تاکید می‌کند: خصوصا نیرو ها و روانشناسانی که در نجات افراد وارد می‌شوند حتما با تجربه بوده و دوره های مخصوص را دیده اند.

۱۲۳ و عملکری متفاوت با ۱۱۵ و ۱۲۵

کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی به خبرنگار مهر می‌گوید: حفظ رازداری و حفظ حرمت و کرامت انسانی شرط اول، اساسی و زیر بنایی خدمات اورژانس اجتماعی است.

شهره شاهرودی عنوان می کند: با توجه به این امر مهم نحوه نمایش فعالیت های اورژانس اجتماعی با عملکرد ۱۲۵ و ۱۱۵ متفاوت خواهند بود.

کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی ابراز می کند: اورژانس اجتماعی سه ویژگی دارد که به موقع، در دسترس و تخصصی بودن آن است.

وی با اشاره به خودرو های اورژانس اجتماعی در خراسان رضوی عنوان می کند: به جهت تقویت امر نظارت و حفظ امنیت، هماهنگی و اقدام به موقع و هماهنگی با سایر بخش های مجموعه و از جمله خط ۱۲۳ این ماشین ها مجهز به سیستم جی پی اس و تلفن همراه هستند.

شاهرودی تصریح می‌کند: خراسان رضوی اولین استان در سطح کشور است که این امکانات را به جهت دسترسی و امنیت به خودروهای اورژانس اجتماعی خود محیا کرده است.

وی ابراز می‌کند: در بخش اورژانس اجتماعی کارشناسان متخصص و جوان اما با تجربه ای فعال بوده که ضمن داشتن دانش نظری و تخصصی و بهره مندی از دوره های آموزشی ضمن خدمت به طور فصلی، پویا، با انگیزه و آماده به خدمت هستند.

فعالیت های حمایتی قبل از مداخلات قضایی

شاهرودی با اشاره به خدمات اورژانس اجتماعی عنوان می کند: این بخش قبل از مداخلات انتظامی و قضایی و به عنوان سیستم حمایتی و یاری گر اقدام می کند.

وی پایگاه استقرار خودروهای اورژانس اجتماعی را بر اساس آسیب شناسی مناطق محتلف سطح شهر مشهد عنوان کرده و می افزاید: شش خودرو در شش پایگاه در مشهد مستقر بوده و در مجمع این خودرو ها ۱۴ تا در سطح استان خراسان رضوی هستند.

شاهرودی عنوان می‌کند: گروه هدف برنامه اورژآنس اجتماعی  کلیه افرادی در جامعه هستند که در شرایط بحرانی قرار گرفته اند.

وی ابراز می کند: آنها در هفت گروه کودکان خیابانی، زنان در معرض آسیب، دختران فراری و آسیب دیده اجتماعی، افرادی که در معرض خشونت خانگی قرار می گیرند، خانواده های در معرض طلاق، اختلالات هویت جنسی و اقدام به خودکشی تقسیم می شوند.

رسیدگی به کودک آزاری از برنامه های اورژانس اجتماعی است

کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی می گوید: کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری و سالمند آزاری افراد در معرض خشونت خانگی هستند که جزء برنامه اورژانس اجتماعی هستند.

وی تاکید می کند: متناسب با نیاز تخصصی هر گروه خدمات به صورت متمرکز و غیر متمرکز از طریق بخش های مختلف اورژانس اجتماعی به آنها ارائه می شود.

شاهرودی بخش های مختلف اورژانس اجتماعی این گونه نام می برد: خط تلفن ۱۲۳، خودرو های خدمات اجتماعی، پایگاه های خدماتی و مراکز مداخله در بحران های فردی، خانوادگی و اجتماعی.

وی در خصوص مراجعه کنندگانی که گروه هدف ساز مان بوده و مشکل آنها به سایر بخش ها و حوزه های تخصصی سازمان به جز امور آسیب دیدگان اجتماعی مربوز می شود می گوید: این افراد از طریق کارشناسان راهنمایی و ارجاع می شوند.

شاهرودی همچنین می افزاید: با توجه به ضرورت اقدام و مداخله فوری پس از هر تماس با تلفن ۱۲۳ این بخش تنها به دریافت اطلاعات از مخاطب و ارزیابی مشکل و اقدامات فوری مورد نیاز می پردازد و از ارائه مشاوره تلفنی با هدف حل مشکل به مخاطب خودداری می کند.

وی عنوان می کند: هر گونه مشاوره در راستای حل مشکل مراجعین در مراکز مداخله در بحران انجام می شود.

کارشناس دیگر آسیب های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: نیرو های اورژانس اجتماعی آموزش دیده و با تجربه هستند و تا به حال موردی به آن ارجاع نشده که حل نشده باقی بماند.

نیاز به نیرو های جوان تا افراد جامعه هدف را درک کنند

محمد غفاری زاده عنوان می کند: گروه های هدف اورژانس اجتماعی افراد جوانی هستند و نیاز به یاری و خدمت کسانی دارند که حرفشان را فهمیده و آنها را درک کنند.

وی می افزاید: نیروهای اورژانس اجتماعی باید بتوانند متناسب با نیاز گروه های هدف راهکارهای اساسی ارائه دهند که خود مستلزم آموزش‌های تخصصی است.

غفاری زاده ابراز می‌کند: سازمان بهزیستی برای نیروهای اورژانس اجتماعی به طور مستمر آموزش‌های تخصصی ارائه می‌دهد تا همیشه گروه‌های ارزنده و متخصص برای خدمت دهی اعزام کند.

مگر یک دهه سابقه تجربه محسوب نمی شود؟

کارشناس آسیب های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی اظهار می کند: این نیروها نزدیک به یک دهه است که کار می کنند و تجربه کافی در این زمینه دارند.

وی با اشاره به حضور به موقع خودرو های اورژانس اجتماعی در محل و انجام اقدامات کارشناسانه عنوان می‌کند: خیلی از موارد اقدام به خودکشی گزارش شده که با حضور به موقع روانشناسان سازمان و انجام مشاوره در محل از وقوع حادثه جلوگیری شده است.

غفاری زاده با اشاره به نجات دو روز پیش مردی که اقدام به خودکشی کرده بود تاکید می‌کند: این مرد ششمین فردی بود که توسط این روانشناس جوان اورژانس اجتماعی نجات می یافت مگر نجات شش نفر از مرگ تجربه محسوب نمی‌شود پس تجربه را در چه چیزی باید تعریف کرد.

وی همچنین از پیگیری بعد از اقدامات نجات بخش کارشناسان اورژانس اجتماعی خبر داده و می افزاید: بعدا هم کارشناسان به وضعیت فردی که در وضعیت روحی نامساعدی بوده رسیدگی و او را به مراکز مداخله در بحران ارجاع می دهند.

نیروهای اورژانس اجتماعی مانند نیروهای خدمت‌گذار آتش‌نشانی، اورژانس بیمارستانی و نیروی انتظامی در حال خدمت گذاری هستند منتهی به علت تعهد به حفظ حرمت و کرامت انسانی نحوه نمایش فعالیت های آنها با سایر بخش ها متفاوت است ولی نباید به خاطر این تفاوت در نحوه نمایش آنها را زیر سوال برد و یا آنها را افرادی بی تجربه دانست چراکه اگر تجربه کافی نداشتند مسلما در راه نجات افراد موفق نمی شدند.

منبع: خبرگزاری مهر