حامد علمایی سخنران ویژه سازمان ملل

مراسم روز جهانی مددکاری اجتماعی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نماینده انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان مهمان ویژه برگزار شد.
در این نشست که هر سال با همکاری دفتر سازمان ملل، فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی، انجمن دانشگاههای مددکاری اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط برگزار می شود، حامد علمایی به عنوان مهمان ویژه حضور داشت و در کارگاهی به تشریح توانمندیهای ایران در زمینه ی مددکاری جامعه ای پرداخت.

در این کارگاه که به گفته ی پریسکا فلشلین، کمیسر اصلی فدراسیون در سازمان ملل، پرمخاطب ترین کارگاه این مراسم بود، و به همین دلیل در دو نوبت صبح و بعداز ظهر تکرار شد، پایگاه خدمات اجتماعی و جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰ به عنوان نمونه های موفق فعالیت جامعه ای در ایران معرفی و به شدت مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
ماه مارس در دنیا به عنوان ماه جهانی مددکاری اجتماعی شناخته می شود و همه ساله مراسمهای مختلقی در اقصی نقاط دنیا به مناسبت این ماه برگزار می شود.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران