پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

خبر تازه

بدینوسیله به اطلاع می رساند افرادی که نقدی برفعالیتها یا پیشنهاداتی برای ارتقاء برنامه های انجمن دارند می توانند روز پنجشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۴ الی۱۷ بصورت حضوری یا تلفنی با رییس انجمن درمیان بگذارند.
تلفن:۴۴۰۷۶۷۱۳

مطالب مرتبط