نشست مشترک بین دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان البرز و معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری استان البرز

جواد مردانی
جواد مردانی

در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ نشست مشترک بین دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان البرز و معاونت پیشگیری از جرائم دادگستری استان البرز، جناب آقای خاجوی، برگزار گردید. جواد مردانی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران سعبه البرز اعلام کرد: در این جلسه ضمن تبادل نظر و بررسی روشهای پیشگیری از جرایم در سطح استان مقرر گردید کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان معرفی شده از سوی دفتر انجمن استان البرز و مقامات محترم دادگستری استان تشکیل گردد.

وی افزود نتایج حاصل فعالیت کارگروه زمینه لازم را جهت اجرای طرح صیانت از نهاد خانواده در این استان فراهم خواهد نمود.

منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران