اطلاعیه کارگاه آموزشی: حمایتهای روانی اجتماعی از کودکان پس از ترخیص مراکز شبانه روزی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان حمایتهای روانی اجتماعی از کودکان پس از ترخیص مراکز شبانه روزی ۱۵ و ۱۶ آذرماه سال جاری برگزار می شود.

در این دوره که طی همکاری مشترک بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دانشگاه استراتکلاید (Strathclyde) اسکاتلند انجام می شود بر محورهای رویکردها و تکنیک های توانمندسازی روانی -اجتماعی، مدلها و رویکردهای مراقبتهای پس از ترخیص و تکنیک های مناسب برای پیگیری کودکان ترخیص شده از مراکز شبانه روزی تمرکز خواهد شد.

مدیریت این کارگاه آموزشی با دو تن از اساتید بین المللی این حوزه، پرفسور یان مارتین میلیگان و دکتر داوت ایلماسی خواهد بود.

دکتر یان میلیگان (Ian Martin Milligan) استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه استراتکلاید و مشاور بین المللی مرکز کودکان تحت مراقبت اسکاتلند و دارای دهها کتاب و مقاله در خصوص کودکان مراکز شبانه روزی و حمایتهای اجتماعی و حقوق این افراد پس از ترخیص از این مراکز است.

دکتر داوت ایلماسی (Davut Elmaci) استاد روانشناسی دانشگاه آماسیا ترکیه که متخصص حوزه سیاستگذاری و مدیریت آموزشی و معاون انجمن کودکان ترخیص شده آماسی ترکیه است.

نکات زیر در این رابطه قابل ذکر است:

  • شرکت کنندگان این دوره متخصصین حرفه های یاورانه اعم از مددکاران اجتماعی، مشاوران و روانشناسان با گرایشهای مرتبط خواهند بود.
  • کل دوره توسط مترجمین همزمان و تسهیلگران، به فارسی ترجمه خواهد شد.
  • هزینه شرکت در دوره دو روزه یک میلیون تومان است که باید به شماره حساب ۲۵۷۲۶۷۵۸  یا شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۱۷۶۱۸۲۰ به نام انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه دروازه دولت تهران (کد ۲۵۷) واریز و فیش آن را به نشانی info@socialwork.ir  یا شماره واتسآپ ۰۹۱۲۵۰۶۲۵۱۸ ارسال نمایند.
  • علاقمندان برای شرکت در دوره می توانند تا ۵ آذر ۹۷ از طریق شماره تلفن های زیر اقدام به ثبت نام نمایند: (تاریخ ثبت نام تا ۵ آذر ۹۷ تمدید شد)

  • ۶۶۵۶۱۶۶۹ – ۴۶۸۳۰۵۸۱ – ۰۹۱۲۵۰۶۲۵۱۸

لطفا در سایتها و شبکه های مجازی اطلاع رسانی نمایید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران