سلسله کارگاه های آموزشی با مدرسان بین المللی از آذرماه امسال آغاز می شود

از آذرماه امسال، دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه های مورد نیاز و درخواست مددکاران اجتماعی کشور با حضور مدرسان بین المللی برگزار خواهد شد.

مهدی سروی همپا، عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مسئول کارگروه آموزش و پژوهش این انجمن با ذکر این مطلب افزود: در این دوره سعی می کنیم که موضوع آموزش مددکاران اجتماعی را به صورت جدی پیگیری کنیم و از این راه از همه ظرفیتهای ملی و بین المللی انجمن بهره خواهیم رفت.

سروی ادامه داد: مانند همه کشورهای دیگر دنیا یکی از انتظاراتی که از انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان یک نهاد علمی- صنفی می رود فراهم کردن موقعیتهای آموزش مداوم و ضمن خدمت است و به همین منظور در دوره جدید کار این انجمن، سلسله کارگاه های آموزشی را بر حسب نیازهای موجود و درخواستهایی که در جامعه مددکاری اجتماعی وجود دارد برنامه ریزی شده است و به مرور طی ماههای آینده آنها را اجرایی خواهد شد.

مسئول کارگروه آموزش و پژوهش انجمن با اشاره به سطح کیفی قابل قبول این کارگاه ها و دوره ها گفت: ما سال گذشته و بعد از کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران، هدفگذاری کردیم تا برای رساندن مددکاری اجتماعی ایران به سطح جهانی تلاش کنیم و برگزاری کارگاه ها و دوره های مختلف با سطح کیفی مطلوب بخشی از برنامه ریزی ما بوده است.

وی افزود:سعی کردیم که این دوره ها چه به لحاظ محتوا و چه تیپ برگزاری با حداکثر کیفیت ممکن باشد و ترجیحا از اساتید برجسته ایرانی و جهانی بهره گرفته شود. اولین بخش کارگاه های آموزشی را سال گذشته با عنوان “نقش میانجی مددکاری اجتماعی” با حضور یکی از نظریه پردازان مطرح این بحث از دانشگاه برتیش کلمبیای کانادا کلید زدیم و که بازخوردهای مناسبی گرفتیم و تجربه نخست در این بخش را به دست آوردیم. امیدواریم بتوانیم این مسیر را که شروع کردیم به سرانجام خوبی برسانیم. البته برگزاری دوره هایی با این شکل محدودیتها و مشکلاتی را به خصوص با مشکلات اقتصادی و ارزی فعلی به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ادامه کارگاه ها و کیفیت آنها بستگی به استقبال و حمایت مددکاران اجتماعی و سایر متخصصین مرتبط دارد اذعان داشت: اولین کارگاه با موضوع “کودکان مراکز شبانه روزی و حمایت از آنها بعد از ترخیص” در آذرماه است که اطلاعرسانی آن به زودی صورت می گیرد. قطعاً اعضای انجمن در اولویت حضور و تخفیف در هزینه ها برخوردار خواهند بود اما سایر افراد هم می توانند از این برنامه ها استفاده کنند.