عکسهای نکوداشت دکتر محمد کمالی/ ۲۶ بهمن۹۴/ بخش اول

IMG_1719

IMG_1777

IMG_1849

IMG_1887

IMG_1914

IMG_1932

IMG_2032

IMG_2083

IMG_2178