کارگاه آموزشی “روش های ارزیابی سیستم حمایت اجتماعی”

کارگاه آموزشی “روش های ارزیابی سیستم حمایت اجتماعی” (Assessment methodologies of the social protection system) به همت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی و با همکاری مرکز آموزش های بین المللی سازمان بین المللی کار ITC-ILO برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، این کارگاه آموزشی، باحضور جمعی از مدیران، برنامه ریزان، مشاوران و متخصصان کشور در حوزه حمایت اجتماعی و همچنین نمایندگان شرکای اجتماعی دولت در بخش بازارکار، به مدت سه روز طی روزهای ۲۰ الی ۲۲ اردیبهشت ماه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، کارگاه آموزشی “روش های ارزیابی سیستم حمایت اجتماعی” با هدف، افزایش ظرفیت فنی کارشناسان درگیر در تشخیص و ارزیابی سیستم های حمایت اجتماعی برگزار و بر یافتن راهکار های عملیاتی برای ایجاد پایگاهی تحلیلی و توسعه و تحکیم یک نظام حمایت اجتماعی مالی پایدار در کشور، تمرکز دارد.

این کارگاه آموزشی به عنوان دوره مقدماتی در خصوص، نحوه تجزیه و تحلیل سیاست های حمایت اجتماعی، هزینه یابی اجرای روش ها، بررسی فضاهای مالی موجود و تاثیر فقر بر این سیاست ها در نظر گرفته شده است و در پایان شرکت کنندگان با مسائلی چون: “درک اصول سیاست های حمایت اجتماعی و بررسی عملکرد فعلی این سیاست ها؛ با تاکید خاص بر شکاف موجود در خصوص پوشش اقدامات تامین اجتماعی” و “تجزیه و تحلیل وسعت پوشش حمایت اجتماعی” آشنا خواهند شد.

روش آموزشی در کارگاه آموزشی “روش های ارزیابی سیستم حمایت اجتماعی”، به صورت به اشتراک گذاشتن تجربه های بین المللی با توجه به سازگاری و کاربرد عملی آن و همچنین روش های آموزشی ترکیبی شامل سخنرانی و بحث، مطالعات موردی، کار گروهی و تمرینات فنی است و مباحث مربوطه در سه حوزه مشخص شامل: “تشخیص سیستم حمایت اجتماعی”؛ “هزینه و سیاست های مالی عمومی” و “مدل سازی اثرات فقر”، تدریس می شوند.

لازم به ذکر است، در پایان این کارگاه آموزشی به شرکت کنندگان گواهی نامه از طرف مرکز آموزش های بین المللی سازمان بین المللی کار ITC-ILO اعطاء می شود.f841a837-732c-41b0-8511-4a649eed2956-4