اولین جلسه هیات مدیره انجمن‌ در پاییز ۱۴۰۱

 

عصر روز گذشته ۱۴ مهر ۱۴۰۱، جلسه هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران در دفتر مرکزی برگزار شد.
این جلسه در پی دعوت از اتحادیه انجمن‌های دانشجویی مددکاری اجتماعی که نقدهایی به عملکرد انجمن مطرح کرده بودند برگزار شده که البته علیرغم دعوت رسمی، در جلسه حضور نیافتند.

یکی از مدیران گروههای تلگرامی از استان البرز در جلسه شرکت کرد که از ایشان برای مسؤلیت پذیرشان تقدیر و به نقدهایشان پاسخ داده شد.

در این جلسه همچنین در خصوص روند فعالیت فصلنامه “مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی” و دبیرخانه کنگره منطقه ای ۲۰۲۳ گزارشی ارائه گردید.
روابط عمومی انجمن‌ مددکاران اجتماعــی ایران