همدردی

به اطلاع می رساند جناب آقای هوشنگ کیالاشکی، در غم درگذشت برادرزاده عزیزشان نشسته اند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به آقای کیا و خانواده محترم  تسلیت گفته، برای آن مرحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

تسلیت