جزئیات برگزاری مجمع عمومی مددکاری اجتماعی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری مجمع عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به منظور انتخاب هیات مدیره جدید در ۱۴ دی ماه خبر داد.

سید حسن  موسوی چلک در گفت وگو با ایسنا افزود: طبق فصل ۳ اساسنامه انجمن جلسه عادی مجمع عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران روز پنجشنبه مورخ ۱۴ دی ماه ۹۶ از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ صبح در باشگاه شماره یک شرکت نفت در خیابان شهید مجتبایی ،خیابان دیلمان،خیابان قهرمان نبش لاهیجان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در این مجمع  ضمن استماع گزارش هیات مدیره و بازرس انجمن، تعیین میزان حق عضویت اعضاء و انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید هم انجام می‌شود و از همه اعضای پیوسته جهت شرکت در این مجمع دعوت به عمل می‌آید.

رییس هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پایان اظهار کرد: طبق جزء۱ ماده ۷ اساسنامه انجمن فقط اعضای پیوسته که دارای مدرک مددکاری اجتماعی (علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی و مددکاری اجتماعی) هستند، حق رای دارند و انتخابات فقط در تهران برگزار می شود.