تصاویر نکوداشت حاج ناصر بابائی و استاد محترم رمضانلو/ بخش دوم

آیین نکوداشت آقای ناصر بابائی و خانم محترم رمضانلو روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶ با حضور مسئولین بهزیستی کشور و  بهزیستی استان تهران و جمعی از مدیران، اساتید و مددکاران اجتماعی برگزار شد.

گزارش تصویری