اولین جلسه حضوری هیات مدیره انجمن بعد از بیش از یک سال برگزار شد

روز گذشته نخستین جلسه حضوری هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران بعد از بیش از یکسال در دفتر این انجمن در تهران برگزار شد.

با توجه به محدودیت های کرونایی، جلسات هیات مدیره از سال گذشته تنها به صورت آنلاین انجام می شد و روز گذشته با توجه به اهمیت مباحث مورد رسیدگی به صورت حضوری برگزار گردید.

در این جلسه، گزارشی از فعالیتهای انجمن طی روزهای گذشته از جمله شروع انتشار فصلنامه علمی و پژوهشی “مددکاری اجتماعی و بهزیستی اجتماعی و کنفرانس منطقه ای استرالیا، چند طرح و لایحه اجتماعی جدید در سازمانهای مرتبط با مددکاری اجتماعی و نیز برخی موضوعات صنفی مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. چند پیشنهاد نیز در خصوص روند عضویت ها و روال کاری معمول انجمن مطرح گردید.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران