عکسهای نشست داوطلبین انجمن با دکتر میلیگان و دکتر ایلماجی

کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان حمایتهای روانی اجتماعی از کودکان پس از ترخیص مراکز شبانه روزی طی همکاری مشترک بین انجمن مددکاران اجتماعی ایران و دانشگاه استراتکلاید (Strathclyde) اسکاتلندبرگزار شد.

پرفسور یان میلیگان (Ian Martin Milligan) استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه استراتکلاید و مشاور بین المللی مرکز کودکان تحت مراقبت اسکاتلند و دکتر داوت ایلماجی(Davut Elmaci)  استاد روانشناسی دانشگاه آماسیا ترکیه که متخصص حوزه سیاستگذاری و مدیریت آموزشی و مدیر انجمن کودکان ترخیص شده آماجی ترکیه مدرسین این دوره آموزشی بودند.

روز بعد از اتمام دوره آموزشی> نشستی با حضور اعضای داوطلب و برخی بیشکسوتان مددکاری اجتماعی و اساتید مدعو این دوره در دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران در تهران برگزار شد.

در ادامه برخی از تصاویر این نشست را می بینید: