ایران در کنار اجماع مددکاران اجتماعی دنیا برای آزادی مددکاران اجتماعی فلسطینی قرار گرفت

انجمن های مددکاری اجتماعی کشورهای مختلف همراستا با بیانیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی بیانیه های جداگانه ای در اعتراض به زندانی شدن مددکاران اجتماعی به ویژه مونتر امیره منتشر نمودند.

مونتر امیره (Munther Amira) رئیس سابق اتحادیه مددکاران اجتماعی و روانشناسان فلسطین روز چهارشنبه ۶ دیماه ۹۶ (۲۷ دسامبر ۲۰۱۷) در اعتراض به دستگیری و شکنجه یک کودک فلسطینی از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی دستگیر و تا امروز بدون محاکمه در زندان است.

به گزارش این فدراسیون، در کنار مونتر امیره مددکاران اجتماعی زیادی در زندانهای اسرائیل حضور دارند که از جمله آنها می توان به نیدال ابوآکر و قسن زاوهرا اشاره کرد که از چهار سال قبل یعنی از زمان ترور شدن مددکار اجتماعی قاسم ابوماریا در بازداشت هستند. در ماه گذشته نیز محمد لطفی (حبشه) و حسن فرج و وسام حمدان به اتهام اعتراض به دستگیری مونتر امیره دستگیر شده اند.

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی از طریق نایجل هال (کمسیر حقوق بشر) و پریسکا فلشلین (نماینده دائم فدراسیون در سازمان ملل) اعتراض مکتوب خود را به سازمان ملل متحد اعلام نموده است.

(لینک پیام اعتراض کمیسر حقوق بشر فدراسیون)

(لینک پیام اعتراضی اتحادیه فلسطینی مددکاران اجتماعی و روانشناسان)

همچنین صفحه ای را برای جمع آوری امضا برای آزادی این زندانیان اعلام نموده که تا کنون قریب به ۹۶۰۰ امضا انجام شده است. (لینک کمپین امضای آنلاین برای آزادی مددکاران اجتماعی فلسطینی )

فلسطین و رژیم صهیونیستی هر دو عضو فدراسیون هستند. فدراسیون جهانی بارها از انجمن اسرائیل خواسته مطابق تعریف جهانی مددکاری اجتماعی که حرفه را مدافع حقوق انسانها و عدالت اجتماعی می داند، موضع خود را در قبال اشغالگری و نتایج آن و تلاش جهت خاتمه دادن به آن مشخص کند. اما انجمن مددکاران اجتماعی اسرائیل طی بیانیه ای اعلام کرده که “اسرائیل مهد دمکراسی است و هیچ حمایتی از امیره نخواهد کرد.”

index

انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز به عنوان یکی از اعضای این فدراسیون، طی بیانیه ای دستگیری مددکاران اجتماعی فلسطینی را محکوم کرده است. (لینک متن پیام انجمن ایران در فدراسیون)

 

متن پیام انجمن مددکاران اجتماعی ایران به شرح زیر است:

“انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرسیاسی و مستقل خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط مونتره امیره، مددکار اجتماعی فعال فلسطینی و رئیس سابق اتحادیه فلسطینی مددکاران اجتماعی و روانشناسان است.

بر اساس تعریف جدید مددکاری اجتماعی که مورد اجماع اعضای فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی است، مددکاری اجتماعی برای ارتقاء حقوق بشر تلاش می کند که شامل حقوق کودکان در سراسر جهان هم هست و بنابراین مطالبه گری برای حقوق بشر و حمایت از گروه های مرتبط نباید مستوجب دستگیری باشد.

مددکاران اجتماعی در همه جای جهان سفیران و نماد مهربانی و صلح جهانی هستند که مخالف خشونت است. بنابراین بر اساس اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی، مددکاران اجتماعی هرگز عاملان خشونت نبوده، نیستند و نخواهند بود.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران همراهی خود را با سایر اعضا و مدیران فدراسیون اعلام نموده و به ۹ هزار همکاری که از سراسر جهان به کمپین بین المللی برای آزادی فوری و بی قید و شرط آقای امیره از زندانهای نظامی در فلسطین اشغالی می پیوندد.”

لگو جدید انجمن سایز گوچک

 

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران