فراخوان مقاله در کنفرانس مددکاری اجتماعی در ایتالیا ۲۰۲۰

کنفرانس مددکاری اجتماعی با موضوع آموزش مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی جولای سال آینده در ایتالیا برگزار خواهد شد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران– بنا بر اعلام وبسایت این کنفرانس، این نشست علمی که شعار “ترویج روابط انسانی: پلی به آینده” برای آن برگزیده شده است، در ۴ روز از ۸  لغایت ۱۱ تیرماه ۹۹ (۲۸ ژوئن تا یک جولای ۲۰۲۰) در شهر ریمینی ایتالیا برگزار خواهد گردید.

محور های این کنفرانس عبارتند از:

۱- فضای جهانی و تأثیرات نولیبرالیسم بر ترویج روابط انسانی و توسعه پایدار:

۲- کمک هدفهای توسعه پایدار در ترویج روابط انسانی

۳- سیاست گذاری اجتماعی برای ترویج روابط انسانی

۴- مداخلات حرفه ای مددکاری اجتماعی در چارچوبهای حقوق بشری

۵- چالش ها و ظرفیت های آموزش و پژوهش مددکاری اجتماعی در ترویج روابط انسانی و توسعه پایدار

این همایش علمی با محوریت انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی و شورای بین المللی رفاه اجتماعی مهلت ارسال چکیده مقاله تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۵ آذرماه ۹۸) و از طریق وبسایت همایش خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه مقاله و ثبت نام می توانید به وبسایت کنگره به نشانی http://www.swesd2020.org/ مراجعه نمایید.

-منبع: روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران