پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

برگزاری سومین کنفرانس “انسکت” با حمایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی
سومین کنفرانس (Ensact) از شانزدهم تا نوزدهم آوریل سال ۲۰۱۳ و با حمایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در شهر استانبول برگزار می شود.   جهت اطلاعات بیشتر به سایت
بیشتر بخوانید

ابلاغ مسئول کمیته امور بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران
خانم شیما پرن فر به عنوان مسئول کمیته امور بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران منصوب شد. وظایف مسئول این کمیته به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کمیته.  تعیین دبیر ک
بیشتر بخوانید

یک روز تاریخی برای جامعه مددکاری اجتماعی ایران
یک روز تاریخی برای جامعه مددکاری اجتماعی ایران هفده تیر ماه یک هزارو سیصد و نود و یک هجری شمسی مصادف با هفتم جولای دو هزار و دوازده میلادی برای مددکاری اجتماعی ایران یک ر
بیشتر بخوانید