پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گالری عکس

نظرسنجی ها

اطلاعیه: گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۷

یکی از وظایف هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران ارائه گزارش عملکرد به اعضاء و جامعه است به همین منظور خلاصه اقدامات انجام شده انجمن در دو بخش برنامه ها و فعالیت ها و امور مالی...

۲+

اخبار استان ها


  • :: خبری یافت نشد ::

  • :: خبری یافت نشد ::

  • :: خبری یافت نشد ::

  • :: خبری یافت نشد ::

  • :: خبری یافت نشد ::

  • :: خبری یافت نشد ::

  • :: خبری یافت نشد ::

  • :: خبری یافت نشد ::