پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دبیرکل فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی: انجمن مددکاران اجتماعی ایران یکی از فعالترین اعضاست
روری تروئل، دبیرکل فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی در دیدار با مسئول کمیته بین المللی انجمن مددکاری اجتماعی ایران که در دفتر فدراسیون در سوئیس صورت گرفت پیرامون توسعه
بیشتر بخوانید

گزارش اقدامات انجمن در وبسایت فدراسیون
گزارش اقدامات انجمن مددکاران اجتماعی ایران در آستانه روز جهانی در وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) قرار گرفت. اقداماتی که از سوی این انجمن در ایام پایان
بیشتر بخوانید

مسئول جدید کمیته بین الملل انجمن منصوب شد
“حامد علمایی” به عنوان مسئول جدید کمیته بین الملل انجمن منصوب شد. روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایر
بیشتر بخوانید

ترجمه فارسی تعریف مددکاری اجتماعی به فدراسیون ارسال می شود
ترجمه فارسی تعریف جدید مددکاری اجتماعی طی روزهای آتی برای فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی ارسال خواهد شد. روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- به گفته حسن موسوی
بیشتر بخوانید

انتشار گزارش عملکرد انجمن و معرفی مددکاری اجتماعی در ایران در نشریه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی
فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در تازه ترین نشریه خود در بخش آسیا-اقیانوسیه، به معرفی حرفه مددکاری اجتماعی در ایران پرداخت. در این نوشتار، تاریخچه مختصری از ورود حرفه مد
بیشتر بخوانید

هم اندیشی تخصصی «به سوی توسعه در مددکاری اجتماعی: چالشها و فرصتها» در دانشگاه دولتی ایروان برگزار شد.
به منظور تبادل تجارب مددکاری اجتماعی، انجمن مددکاران اجتماعی ارمنستان با همکاری فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی و دانشگاه دولتی ایروان هم اندیشی فوق را در تاریخ ۲۰ ت
بیشتر بخوانید

تقدیر رئیس آسیا-اقیانوسه IFSW از انجمن مددکاران اجتماعی ایران
  جان آنگ، رئیس آسیا اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی در پیامی از عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران تقدیر نمود. اخیرا” انجمن مددکاران اجتماعی ا
بیشتر بخوانید

دعوت از انجمن مددکاران اجتماعی ایران جهت سخنرانی در کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی
انجمن مددکاران اجتماعی ارمنستان از انجمن مددکاران اجتماعی ایران جهت ایراد سخنرانی در کنفرانس بین المللی با عنوان : به سوی توسعه در مددکاری اجتماعی، چالش ها و فرصت ها دعوت
بیشتر بخوانید

انتشار پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نشریه آسیا-اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی
پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی صادر شده بود، در نشریه رسمی آسیا-اقیانوسیه فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی منتشر شد. ای
بیشتر بخوانید